Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Biuro Obsługi Interesantów (BOI)

Biuro Obsługi Interesantów (BOI)

Dodano: 2014-03-07 10:03:49             Zmodyfikowano: 2018-04-06 13:55:19
Rejestr zmian
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I CZYTELNIA
przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek od 8.00 do 18.00,
od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.30

Dane kontaktowe :
Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich
ul. Opolska 11, parter
47-100 Strzelce Opolskie
telefonicznie:
77 463-11-87
77 463-11-88
nr faksu: 77 463-11-95
Drogą elektroniczną:

Biuro Obsługi Interesantów udziela informacji w zakresie spraw rozpoznawanych w wydziałach: karnym, cywilnym oraz rodzinnym i nieletnich.

Zakres działania Biura Obsługi Interesantów
Biuro Obsługi Interesantów udziela informacji osobom zgłaszającym się osobiście i telefonicznie, dystrybuuje formularze urzędowe, udostępnia wzory pism w typowych sprawach sądowych.
Pełen zakres działania Biura Obsługi Interesantów został opisany w Regulaminie funkcjonowania Biura Obsługi Interesantów.
Biuro Obsługi Interesantów nie udziela porad prawnych i informacji, które naruszyłyby przepisy innych aktów prawnych, w tym m.in. o ochronie danych osobowych.
Przez poradę prawną rozumie się skonkretyzowaną informację, mającą zastosowanie w konkretnej sprawie, opartą na danych lub materiałach przedstawionych przez interesanta, której celem jest udzielanie wskazówek co do sposobu przedstawienia, argumentowania i dowodzenia jego stanowiska przed Sądem w przedmiocie, którego sprawa dotyczy, lub polega na sporządzeniu projektu pisma procesowego.
Interesanci zgłaszający się osobiście, w tym radcy prawni i adwokaci , obsługiwani są w porządku wynikającym z kolejności zgłaszania się do Biura.

Udostępnianie akt do przejrzenia lub samodzielnego utrwalenia ich obrazu osobom uprawnionym następuje w Czytelni.

CZYTELNIA
Akta można zamówić na wybrany dzień co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem. Udzielenie zgłaszającemu akt go wglądu tego samego dnia jest możliwe wyłączenie przypadku ich dostępności oraz dysponowania wolnym stanowiskiem w Czytelni. Zgłoszenia dokonać można:
- osobiście,
- telefonicznie,
- drogą elektroniczną.

Akta udostępniane są po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego potwierdzenie tożsamości oraz po złożeniu podpisu w rejestrze akt udostępnionych w czytelni.
 
2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.