Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Struktura organizacyjna Władze Sądu

Władze Sądu

Dodano: 2009-11-20 15:07:12             Zmodyfikowano: 2018-06-01 10:20:46
Rejestr zmian
Prezes Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich  -  Administrator Danych Osobowych
Lidia Lewicka
Sekretariat:
I piętro, pokój 201
tel.: (77) 4630819
email:  
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek, czwartek, piątek: od godz. 1100 - 1400 
 
Dyrektor Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich
Bartłomiej Białoń
Sekretariat:
parter, pokój 104
tel.: (77) 4630819
 
Wiceprezes Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich
Izabela Siewierska
Sekretariat:
I piętro, pokój 201
tel.: (77) 4630805
 
Na podstawie art. 25 § 3 i art. 26 § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98 poz. 10070 ze zmianami) z  dniem 1 kwietnia 2013r. Sędzia Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich Pani Izabela Siewierska została powołana do pełnienia funkcji wiceprezesa Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich na okres 4 lat.
W związku z powyższym na podstawie art. 37 § 1 wyżej powołanej ustawy  oraz § 32 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. Nr 38 z 2007r poz. 249 ze zmianami) powierzono Wiceprezesowi Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich:
  1. Sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjną Sądu w sprawach rozpoznawanych przez II Wydział Karny,  w tym kontakty z podmiotami zewnętrznymi we wskazanym zakresie;
  2. Rozpatrywanie skarg i wniosków w sprawach karnych oraz przyjmowanie w tych sprawach zainteresowanych , w pokoju nr 412  (III piętro budynku sądowego) w każdy wtorek i piątek w godzinach od 9 -12 , po uprzednim zgłoszeniu w sekretariacie Oddziału  Administracyjnego (p. 201 – I piętro);
  3. Sprawowanie nadzoru administracyjnego nad działalnością Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich - Bożeną Szychowską – Zielińską, w tym rozpatrywania skarg i zażaleń na komornika niestanowiących przedmiotu rozpoznania Sądu w trybie art. 767 Kpc .
2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.