Informacja o dniach wolnych od pracy w 2018 roku

Dodano: 2017-11-23 12:48:23             Zmodyfikowano: 2017-11-23 12:48:23
Rejestr zmian
Zarządzenie nr 17/2017 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich z dnia 08.11.2017r. w sprawie ustalenia dnia wolnego w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich za święta przypadające w dni wolne od pracy w 2018r. - treść zarządzenia
Dzień wolny od pracy: 02 stycznia 2018r. (wtorek)
Dzień wolny od pracy: 04 maja 2018r. (piątek)
Dzień pracujący: 12 maja 2018r. (sobota)