Majątek sądu

Dodano: 2012-07-24 12:06:31             Zmodyfikowano: 2012-07-25 13:36:25
Rejestr zmian
Majątek, którym jednostka dysponuje
W skład majątku sądu wchodzą :
  1. Nieruchomość, w którym mieści się siedziba Sądu:
    - nieruchomość  (budynek) w Strzelcach Opolskich przy ul. Opolskiej 11, 
  2. Pozostałe środki trwałe stanowiące wyposażenie biurowe niezbędne do prowadzenia bieżącej działalności sądu, to jest: meble biurowe, sprzęt komputerowy, sprzęt biurowy oraz inne urządzenia służące ochronie i bezpieczeństwu mienia i osób.  
Majątek, którym dysponuje jednostka sfinansowany został ze środków budżetu państwa