Oświadczenia o stanie kontroli

Dodano: 2012-04-03 12:26:27             Zmodyfikowano: 2017-03-02 13:58:10
Rejestr zmian
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
 
Wykonując dyspozycję art. 69 ust. 1 pkt 3 i art. 70 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z § 5 ust. 4 Komunikatu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 października 2010 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej -  sprawiedliwość (Dz. Urz. MS. Nr 11, poz. 149) zamieszczamy: