Ogłoszenia o zbędnych i zużytych składnikach majątku

Dodano: 2008-10-07 09:21:41             Zmodyfikowano: 2017-10-02 12:10:58
Rejestr zmian
Wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego
w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich
 
Ogłoszenie z dnia 02.10.2017r.
Zgodnie z zapisami art 5 ust. 2 ustawy z 16 grudnia 2016r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. 2016 poz. 2259 oraz  z 2017r. poz. 624) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z dnia 6 kwietnia 2017r.) Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich przedstawia poniżej listę zbędnych i zużytych składników majątku wraz z ich wyceną.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r. w sprawie sposobu i trybu gospodarownia składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U. nr 114 poz.761 z 2010r.) Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich przedstawia wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego.
Ogłoszenie z dnia 08.01.2014r. - załącznik