Tryb działania jednostki

Dodano: 2012-07-24 11:59:26             Zmodyfikowano: 2012-07-25 13:36:00
Rejestr zmian
Tryb działania jednostki
Sąd działa na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy z 27.07.2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.01.98.1070) i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.87.38.218) oraz zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22.02.1988 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz. MS. 88.2.6)
Tryb działania państwowych osób prawnych w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej:
Sądy są jednostkami budżetowymi nie posiadającymi dochodów, z tytułu grzywien i innych ściąganych należności, gdyż wszystkie one są przekazywane do Skarbu Państwa.