Informacja o odrzuceniu spadku po Gerardzie Tomaszowskim

Dodano: 2016-12-22 15:09:57             Zmodyfikowano: 2016-12-22 15:10:42
Rejestr zmian
Strzelce Op. dnia 19.12.2016r.
Sygn. akt I Ns 945/16
 
Spadkobiercy
Gerarda Tomaszowskiego
 
 
Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich Wydział I Cywilny zawiadamia, że w dniu 27.10.2016r. Wilhelm Tomaszowski i Zofia Tomaszowska odrzucili spadek po Gerardzie Tomaszowskim, zmarłym dnia 29.07.2015r. w Opolu, ostatnio stale zamieszkałym w Gogolinie.

Na zarządzenie Sędziego
Starszy sekretarz sądowy
Aleksandra Drzymała
 
 
Niniejsze pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie § 19 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwie zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym.