Informacja o odrzuceniu spadku po Horście Reinholdzie (2im.) Latiszew

Dodano: 2017-03-03 11:11:31             Zmodyfikowano: 2017-03-03 11:11:54
Rejestr zmian
Strzelce Op. dnia 24.02.2017r.
Sygn. akt I N 11/17
 
Jerzy Biber, Urszula Wanisch,
Róża Hiller, Adelajda Dyrda
Nieznani z miejsca pobytu
 
Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich I Wydział Cywilny informuje, iż dnia 10 stycznia 2017 roku w Kancelarii Notarialnej w Strzelcach Opolskich, ul. Marka Prawego nr 30/1, przed notariuszem Igorem Zabielskim stawiła się Ewa Gawlik i złożyli oświadczenie o odrzuceniu spadku po Horście Reinholdzie (2 im.) Latiszew, zmarłym  dnia 25 marca 2016 roku w miejscowości Strzelce Opolskie, ostatnio zamieszkałym w miejscowości Strzelce Opolskie.
 
 
Na zarządzenie Sędziego
Starszy sekretarz sądowy
Iwona Glück
 
 
Pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego, na podstawie §19 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie organizacji i działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwe zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym.