Informacja o odrzuceniu spadku po Wojciechu Lechu (2im.) Michalskim

Dodano: 2017-03-03 11:16:39             Zmodyfikowano: 2017-03-03 11:16:39
Rejestr zmian
Strzelce Op. dnia 24.02.2017r.
Sygn. akt I N 12/17
 
Piotr Michalski
Nieznany z miejsca pobytu
 
Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich I Wydział Cywilny informuje, iż dnia 05 stycznia 2017 roku w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, ul. Ruska 61, przed notariuszem Gerardem Boraczewskim stawił się Zbigniew Michalski i złożył oświadczenie o odrzuceniu spadku po Wojciechu Lechu (2 im.) Michalskim, zmarłym  dnia 19 października 2016 roku w miejscowości Strzelce Opolskie, ostatnio zamieszkałym w miejscowości Strzelce Opolskie.
 
Na zarządzenie Sędziego
Starszy sekretarz sądowy
Iwona Glück
 
 
Pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego, na podstawie §19 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie organizacji i działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwe zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym.