Informacja o odrzuceniu spadku po Henryku Stefanie ( 2im.) Krok

Dodano: 2017-03-03 11:22:38             Zmodyfikowano: 2017-03-03 11:22:38
Rejestr zmian
Strzelce Op. dnia 27.02.2017r.
Sygn. akt I N 1/17
 
Urszula Krok, Sylwia Urbaniec, Bożena Krok
Nieznane z miejsca pobytu
 
Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich I Wydział Cywilny informuje, iż dnia 30 grudnia 2016 roku w Kancelarii Notarialnej w Krapkowicach, ul. Prudnicka 14, przed notariuszem Iwoną Marią ( 2 im.) Tylka stawiła się Katarzyna Elżbieta ( 2 im.) Grund i złożyła oświadczenie o odrzuceniu spadku po Henryku Stefanie ( 2im.) Krok, zmarłym dnia 08 sierpnia 2016 roku w miejscowości Dąbrówka Górna, ostatnio zamieszkałym w miejscowości Dąbrówka Górna.
 
Na zarządzenie Sędziego
Starszy sekretarz sądowy
Iwona Glück
 
 
Pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego, na podstawie §19 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie organizacji i działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwe zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym.