Ogłoszenie w sprawie z wniosku Zbigniewa Tomala i Klary Kutz o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego

Dodano: 2017-03-23 10:29:36             Zmodyfikowano: 2017-03-23 10:29:36
Rejestr zmian
Dnia 27 lutego 2017r.
Sygn. akt I Ns 719/16
O G Ł O S Z E N I E
 
Sąd Rejonowy Wydział I Cywilny w Strzelcach Opolskich w sprawie z wniosku Zbigniewa Tomala i Klary Kutz o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego zawiadamia Miejską Kasę Oszczędności w Krapkowicach lub jej następców prawnych, aby w terminie 3 lat od daty wywieszenia niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i wykazali swe prawa do złożonej w depozycie sądowym kwoty 0,02 zł (dwa grosze) tytułem spłaty hipoteki w kwocie 3.000 marek jako długu gruntowego, pod rygorem orzeczenia przepadku tej sumy na rzecz Skarbu Państwa.