Ogłoszenie w sprawie ustanowienia kuratora procesowego w osobie Aleksandry Drzymała

Dodano: 2017-03-31 09:50:04             Zmodyfikowano: 2017-03-31 09:50:04
Rejestr zmian
Dnia 24 marca 2017r.
Sygn. akt I C 885/16
O G Ł O S Z E N I E
 
Na mocy art.144 kpc ustanowiono kuratora procesowego w osobie:
 
Aleksandry Drzymała
 
do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich
 
Zbigniewa Niewiadomskiego
 
w sprawie z powództwa PKP S.A. w Warszawie 
przeciwko Zbigniewowi Niewiadomskiemu i Oliwii Niewiadomskiej
o eksmisję
 
Sygn. akt I C 885/16
 
Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanych stron lub osoby, uprawnionej do ich zastępowania.