Informacja o odrzuceniu spadku po Alfredzie Strusińskim

Dodano: 2017-04-18 09:30:40             Zmodyfikowano: 2017-04-18 09:30:40
Rejestr zmian
Strzelce Op. dnia 10.04.2017r.
Sygn. akt I N 94/17
 
Aleksandra zd. Strusińska
Jolanta zd. Strusińska
 
Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich Wydział I Cywilny zawiadamia, że w dniu 08.03.2017r. Aleksander Strusiński odrzucił spadek po Alfredzie Strusińskim, zmarłym dnia 22.01.2017r. w Opolu, ostatnio stale zamieszkałym w Strzelcach Op.
 
Na zarządzenie Sędziego
Starszy sekretarz sądowy
Aleksandra Drzymała
 
 
 
Niniejsze pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego, na podstawie §19 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwe zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym.