Informacja o odrzuceniu spadku po Manfredzie Sapok

Dodano: 2017-04-18 09:45:46             Zmodyfikowano: 2017-04-18 09:45:46
Rejestr zmian
Strzelce Op. dnia 10.04.2017r.
Sygn. akt I N 64/17
 
Pan Werner Stein
Pan Alois Stein
Pani Eryka Jaszkowic
oraz pozostali spadkobiercy Manfreda Sapok
 
 
Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich Wydział I Cywilny zawiadamia, że w dniu 17.02.2017r. Beata Wiercimok działająca na rzecz Dominiki Wiercimiok i Karoliny Wiercimiok odrzuciła spadek po Manfredzie Sapok, zmarłym dnia 08.10.2015r. w Opolu, ostatnio stale zamieszkałym w Gogolinie.
 
 
Na zarządzenie Sędziego
Starszy sekretarz sądowy
Aleksandra Drzymała
 
 
Niniejsze pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego, na podstawie §19 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwe zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym.