Informacja o odrzuceniu spadku po Horście Latiszew

Dodano: 2017-04-25 15:14:44             Zmodyfikowano: 2017-04-25 15:15:44
Rejestr zmian
Strzelce Op. dnia 24.04.2017r.
Sygn. akt I N 123/17
 
Spadkobiercy Horsta Latiszew
 
 
Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich Wydział I Cywilny zawiadamia, że w dniu 29.03.2017r. Martyna Wójcik odrzuciła spadek po Horście Latiszew, zmarłym dnia 25.03.2017r. w Strzelcach Op., ostatnio stale zamieszkałym w Strzelcach Op.
 
Na zarządzenie Sędziego
Starszy sekretarz sądowy
Aleksandra Drzymała
 
 
Niniejsze pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego, na podstawie §19 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwe zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym.