Informacja o odrzuceniu spadku po Zofii Kocurek

Dodano: 2017-05-15 12:30:24             Zmodyfikowano: 2017-05-15 12:30:24
Rejestr zmian
Strzelce Op. dnia 12.05.2017r.
Sygn. akt I N 133/17
 
Gmina Ujazd
ul. Sławięcicka 19
47-143 Ujazd
 
Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich Wydział I Cywilny zawiadamia, że w dniu 11.04.2017r. Andrzej Kocurek w imieniu małol. Wiktorii Kocurek i Katarzyna Dąbrowska w imieniu małol. Mai Dąbrowskiej odrzucili spadek po Zofii Kocurek, zmarłej dnia 05.09.2016r. w Niezdrowicach, ostatnio stale zamieszkałej w Niezdrowicach.
 
Na zarządzenie Sędziego
Starszy sekretarz sądowy
Aleksandra Drzymała
 
 
 
Niniejsze pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego, na podstawie §19 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwe zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym.