Ogłoszenie w sprawie ustanowienia kuratora procesowego w osobie Zuzanny Karwackiej

Dodano: 2017-05-30 11:32:26             Zmodyfikowano: 2017-05-30 11:32:26
Rejestr zmian
Dnia 29 maja 2017r.
Sygn. akt I C 769/17
O G Ł O S Z E N I E
 
Na mocy art.144 kpc ustanowiono kuratora procesowego w osobie:
 
Zuzanny Karwackiej
 
do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich
 
Mariusza Dąbrowskiego
 
w sprawie z powództwa Aeskuracji Sp.  z o.o. w Sopocie 
przeciwko Mariuszowi Dąbrowskiemu
o zapłatę
 
Sygn. akt I C 769/17
 
Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanych stron lub osoby, uprawnionej do ich zastępowania.