Ogłoszenie w sprawie z wniosku Jadwigi Müller o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego

Dodano: 2017-06-06 08:03:58             Zmodyfikowano: 2017-06-06 08:03:58
Rejestr zmian
Dnia 02 czerwca 2017r.
Sygn. akt I Ns 1116/14
O G Ł O S Z E N I E
 
Sąd Rejonowy Wydział I Cywilny w Strzelcach Opolskich w sprawie z wniosku Jadwigi Müller o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego zawiadamia spadkobierców Klary Rulik, aby w terminie sześciu miesięcy od daty wywieszenia niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i wykazali swe prawa do złożonej w depozycie sądowym kwoty 7 zł (siedem złotych) tytułem spłaty hipoteki ustanowionej na zabezpieczenie spłaty ceny kupna nieruchomości zabezpieczającej należność Klary Rulik, córki Józefa i Anny, wpisanej w dziale IV Księgi Wieczystej nr OP1S/00003695/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich dla nieruchomości położonej w Nogowczycach, która to należność winna być wypłacona spadkobiercom uprawnionego wierzyciela hipotecznego wymienionego wyżej.