Informacja o odrzuceniu spadku po Ewie Szczykutowicz

Dodano: 2017-07-18 12:56:34             Zmodyfikowano: 2017-07-18 12:56:34
Rejestr zmian
Strzelce Op. dnia 14.07.2017r.
Sygn. akt I N 101/17
 
Halina Czerniak, Małgorzata Czerniak, Bożena Czerniak
 
 
Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich I Wydział Cywilny informuje, iż dnia 16 marca 2017 roku w Kancelarii Notarialnej w Strzelcach Opolskich, ul. Marka Prawego 30/1, przed notariuszem Anetą Przybyłek stawiła się Bogusława Anna Kozołup i złożyła oświadczenie o odrzuceniu spadku po Ewie Szczykutowicz, zmarłej dnia 01 lipca 2016 roku w Strzelcach Opolskich, ostatnio zamieszkałej w Strzelcach Opolskich.
 
Na zarządzenie Sędziego
Starszy sekretarz sądowy
Iwona Glück
 
 
Niniejsze pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego, na podstawie §19 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwe zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym.