Informacja o odrzuceniu spadku po Anastazji Foks

Dodano: 2017-07-18 13:10:13             Zmodyfikowano: 2017-07-18 13:10:13
Rejestr zmian
Strzelce Op. dnia 14.07.2017r.
Sygn. akt I N 222/17
 
Halina Foks
 
Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich I Wydział Cywilny informuje, iż dnia 12 czerwca 2017 roku w Kancelarii Notarialnej w Strzelcach Opolskich, ul. Marka Prawego 30/1, przed notariuszem Igorem Zabielskim stawili się Katarzyna Krystyna Winnik i Tomasz Jan Winnik i złożyli oświadczenie o odrzuceniu spadku po Anastazji Foks, zmarłej dnia 01 marca 2017 roku w Kędzierzynie - Koźlu, ostatnio zamieszkałej w Otmicach.
 
Na zarządzenie Sędziego
Starszy sekretarz sądowy
Iwona Glück
 
 
Niniejsze pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego, na podstawie §19 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwe zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym.