Informacja o odrzuceniu spadku po Andrzeju Pawle Kiszel

Dodano: 2017-07-18 13:18:18             Zmodyfikowano: 2017-07-18 13:18:18
Rejestr zmian
Strzelce Op. dnia 14.07.2017r.
Sygn. akt I N 171/17
 
Angela Kalka
 
Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich I Wydział Cywilny informuje, iż dnia 15 maja 2017 roku w Kancelarii Notarialnej w Strzelcach Opolskich, ul. Marka Prawego 30/1, przed notariuszem Anetą Przybyłek stawiła się Łucja Garus i złożyła oświadczenie o odrzuceniu spadku po Andrzeju Pawle Kiszel, zmarłym dnia 13 października 2016 roku w Dziewkowicach, ostatnio zamieszkałym w Dziewkowicach.
 
Na zarządzenie Sędziego
Starszy sekretarz sądowy
Iwona Glück
 
 
Niniejsze pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego, na podstawie §19 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwe zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym.