Informacja o odrzuceniu spadku po Danucie Pustułka

Dodano: 2017-07-18 13:23:37             Zmodyfikowano: 2017-07-18 13:23:37
Rejestr zmian
Strzelce Op. dnia 17.07.2017r.
Sygn. akt I N 62/17
 
Ryszard Pustułka
 
Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich I Wydział Cywilny informuje, iż dnia 16 lutego 2017 roku w Kancelarii Notarialnej w Olkuszu, ul. Króla Kazimierza wielkiego 29/2, przed notariuszem Ewą Grot stawili się Weronika Anna Szeląg, Barbara Marzena Banyś, Sebastian Marian Szeląg i złożyli oświadczenie o odrzuceniu spadku po Danucie Pustułka, zmarłej dnia 12 listopada 2016 roku w Krapkowicach, ostatnio zamieszkałej w Krapkowicach.
 
 
Na zarządzenie Sędziego
Starszy sekretarz sądowy
Iwona Glück
 
 
Niniejsze pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego, na podstawie §19 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwe zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym.