Informacja o odrzuceniu spadku po Anastazji Foks

Dodano: 2017-07-18 13:29:26             Zmodyfikowano: 2017-07-18 13:29:26
Rejestr zmian
Strzelce Op. dnia 17.07.2017r.
Sygn. akt I N 182/17
 
Karina Winnik
 
Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich I Wydział Cywilny informuje, iż dnia 19 maja 2017 roku w Kancelarii Notarialnej w Strzelcach Opolskich, ul. Marka Prawego 30/1, przed notariuszem Barbarą Zabielską stawił się Roman Henryk Foks i złożył oświadczenie o odrzuceniu spadku po Anastazji Foks, zmarłej dnia 01 marca 2017 roku w Kędzierzynie – Koźlu, ostatnio zamieszkałej w Otmicach.
 
Na zarządzenie Sędziego
Starszy sekretarz sądowy
Iwona Glück
 
 
Niniejsze pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego, na podstawie §19 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwe zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym.