Ogłoszenie w sprawie ustanowienia kuratora procesowego w osobie radcy prawnej Arlety Dziubałtowskiej

Dodano: 2017-07-25 12:24:20             Zmodyfikowano: 2017-07-25 12:25:31
Rejestr zmian
Dnia 21.07.2017r.
Sygn. akt I Ns 731/16
O G Ł O S Z E N I E
 
Na mocy art.144 kpc ustanowiono kuratora procesowego w osobie:
 
radcy prawnej Arlety Dziubałtowskiej
 
do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich
 
Klaudiusza Kapicy
 
w sprawie z wniosku Heinricha Blautzika o zasiedzenie
 
Sygn. akt I Ns 731/16
 
Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.