Ogłoszenie w sprawie z wniosku Heinricha Blautzika o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Raszowej

Dodano: 2017-07-28 11:32:51             Zmodyfikowano: 2017-07-28 11:33:28
Rejestr zmian
Strzelce Op. dnia 21.07.2017r.
Sygn. akt I Ns 731/16
 
O G Ł O S Z E N I E
 
 
Przed Sądem Rejonowym w Strzelcach Opolskich Wydział I Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 731/16 toczy się postępowanie z wniosku Heinricha Blautzika o stwierdzenie zasiedzenia  nieruchomości położonej w Raszowej obejmującej działki nr 911 z mapy 4 o powierzchni 0,0610 ha i 1025  z mapy 6 1 o powierzchni 0,1460 ha, stanowiące tereny mieszkaniowe, grunty orne, pastwiska, rowy, dla której to nieruchomości księga wieczysta uległa zniszczeniu oraz działkę nr 1360 z mapy 5, dla której Sąd Rejonowy w Kędzierzynie - Koźlu prowadzi księgę wieczystą nr OP1K/00019703/5. Wzywa się spadkobierców właścicielki nieruchomości Łucji Kapicy lub inne osoby które mają tytuł prawny do wyżej opisanej nieruchomości, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich i udowodnili swe prawa, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu zasiedzenia przedmiotowej nieruchomości.