Informacja o odrzuceniu spadku po Bernardzie Jochem

Dodano: 2017-08-21 10:02:51             Zmodyfikowano: 2017-08-21 10:02:51
Rejestr zmian
Strzelce Op. dnia 04.08.2017r.
Sygn. akt I N 273/17
 
Spadkobiercy Bernarda Jochem
 
Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich Wydział I Cywilny zawiadamia, że w dniu 20.07.2017r. Bogdan Sładek i Sabina Sładek w imieniu ich małol. dzieci Natalii Sładek i Kevina Sładek odrzucili spadek po Bernardzie Jochem, zmarłym dnia 03.02.2016r. w Gliwicach, ostatnio stale zamieszkałym w Zalesiu Śląskim.
 
 
Na zarządzenie Sędziego
Starszy sekretarz sądowy
Aleksandra Drzymała
 
 
Niniejsze pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego, na podstawie §19 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwe zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym.