Ogłoszenie w sprawie ustanowienia kuratora procesowego w osobie Justyny Kałuża

Dodano: 2017-08-24 15:24:42             Zmodyfikowano: 2017-08-24 15:25:48
Rejestr zmian
Dnia 11.08.2017r.
Sygn. akt I C 982/17
 
O G Ł O S Z E N I E
 
Na mocy art.144 kpc ustanowiono kuratora procesowego w osobie:
 
Justyny Kałuża  
 
do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich
 
Leszka Legierskiego
 
w sprawie z powództwa PKO BP S.A. w Warszawie 
przeciwko Leszkowi Legierskiemu
o zapłatę
 
Sygn. akt I C 982/17
 
Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanych stron lub osoby, uprawnionej do ich zastępowania.