Ogłoszenie w sprawie ustanowienia kuratora procesowego w osobie Zuzanny Karwackiej

Dodano: 2017-08-24 15:30:08             Zmodyfikowano: 2017-08-24 15:30:08
Rejestr zmian
Dnia 14.08.2017r.
Sygn. akt I C 473/16
O G Ł O S Z E N I E
 
Na mocy art.144 kpc ustanowiono kuratora procesowego w osobie:
 
Zuzanny Karwackiej  
 
do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich
 
Michała Trawińskiego
 
w sprawie z powództwa gminy Wrocław
przeciwko Michałowi Trawińskiemu
o zapłatę
 
Sygn. akt I C 473/16
 
Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanych stron lub osoby, uprawnionej do ich zastępowania.