Informacja o odrzuceniu spadku po Romanie Bartkowiak

Dodano: 2017-08-25 14:09:04             Zmodyfikowano: 2017-08-25 14:09:04
Rejestr zmian
Strzelce Op. dnia 18.08.2017r.
Sygn. akt I N 213/17
 
Spadkobiercy Romana Bartkowiak
 
Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich Wydział I Cywilny zawiadamia, że w dniu 02.06.2017r. Agnieszka Cebula – Bartkowiak w imieniu małoletnich dzieci Tymoteusza Bartkowiak i Emilii Bartkowiak odrzuciła spadek po Romanie Bartkowiak, zmarłym dnia 25.12.2016r. w Krapkowicach, ostatnio stale zamieszkałym w Krapkowicach.
 
 
Na zarządzenie Sędziego
Starszy sekretarz sądowy
Aleksandra Drzymała
 
 
Niniejsze pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego, na podstawie §19 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwe zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym.