Ogłoszenie w sprawie ustanowienia kuratora procesowego w osobie radcy prawnego Piotra Przesdzing

Dodano: 2017-08-25 14:21:16             Zmodyfikowano: 2017-08-25 14:21:39
Rejestr zmian
Dnia 24.08.2017r.
Sygn. akt I Ns 904/16
 
O G Ł O S Z E N I E
 
Na mocy art.144 kpc ustanowiono kuratora procesowego w osobie:
 
radcy prawnego Piotra Przesdzing
 
do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich
 
Krzysztofa Cymbała
 
w sprawie z wniosku Ireny Jokiel 
z udziałem Krzysztofa Cymbała
o podział majątku wspólnego
 
Sygn. akt I Ns 904/16
 
Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanych stron lub osoby, uprawnionej do ich zastępowania.