Informacja o odrzuceniu spadku po Ginterze Gora

Dodano: 2017-08-28 15:10:17             Zmodyfikowano: 2017-08-28 15:10:17
Rejestr zmian
Strzelce Op. dnia 24.08.2017r.
Sygn. akt I N 234/17
 
Sophie Błaszkowicz
do rąk Łukasz Błaszkowicz
 
Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich Wydział I Cywilny zawiadamia, że w dniu 09.06.2017r. Krzysztof Gora i Danuta Gora w imieniu małoletniej córki Julii Gora odrzucili spadek po Ginterze Gora, zmarłym dnia 14.10.2016r. w Krapkowicach, ostatnio stale zamieszkałym w Gogolinie
 
Na zarządzenie Sędziego
Starszy sekretarz sądowy
Aleksandra Drzymała
 
 
Niniejsze pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego, na podstawie §19 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwe zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym.