Informacja o odrzuceniu spadku po Jacku Gawlik

Dodano: 2017-08-28 15:17:23             Zmodyfikowano: 2017-08-28 15:17:23
Rejestr zmian
Strzelce Op. dnia 24.08.2017r.
Sygn. akt I N 233/17
 
Mirosław Gawlik
Grażyna Lipka
 
Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich Wydział I Cywilny zawiadamia, że w dniu 12.06.2017r. Regina Mosińska w imieniu małoletniej córki Martyny Gawlik odrzuciła spadek po Jacku Gawlik, zmarłym dnia 01.02.2017r. w Niemodlinie, ostatnio stale zamieszkałym w Gogolinie.
 
Na zarządzenie Sędziego
Starszy sekretarz sądowy
Aleksandra Drzymała
 
 
Niniejsze pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego, na podstawie §19 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwe zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym.