Informacja o złożeniu wykazu inwentarza po spadkodawcy Jerzym Gatner

Dodano: 2017-09-08 12:07:41             Zmodyfikowano: 2017-09-08 12:08:50
Rejestr zmian
Dnia 5 września 2017r.
Sygn. akt I Ns 197/17
O G Ł O S Z E N I E
 
Sąd Rejonowy Wydział I Cywilny w Strzelcach Opolskich informuje, że spadkobierczyni Therese Walloschek złożyła wykaz inwentarza po spadkodawcy Jerzym Gatner, zmarłym dnia 29.03.2016r., PESEL 54112916335, ostatnio zam. 47-150 Kadłubiec, ul. Wiejska 13  oraz zawiadamia, że w terminie 3 (trzech) miesięcy od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia, każdy może zapoznać się  ze złożonym inwentarzem, jeśli taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Ponadto spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.
 
Sędzia Sądu Rejonowego Adam Stawowy