Ogłoszenie w sprawie z wniosku Marzeny Lach o stwierdzenie nabycia spadku po Mieczysławie Leonie Lachu

Dodano: 2017-09-28 09:22:05             Zmodyfikowano: 2017-09-28 09:22:05
Rejestr zmian
Strzelce Op. dnia 27.04.2017r.
Sygn. akt I Ns 492/16
 
O G Ł O S Z E N I E
 
            Przed Sądem Rejonowym w Strzelcach Opolskich Wydział I Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 492/16 toczy się postępowanie z wniosku Marzeny Lach o stwierdzenie nabycia spadku po Mieczysławie Leonie Lachu synu Władysława i Marii, zmarłym dnia 15 września 2015r. w Strzelcach Opolskich, ostatnio zamieszkałym w Strzelcach Opolskich. W skład spadku wchodzi  nieruchomość położona w Strzelcach Opolskich, objęta księgą wieczystą Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich OP1S/00048099/6. Wzywa się spadkobierców Mieczysława Lacha, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili  się w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.