Ogłoszenie w sprawie z wniosku Danuty Skurnog o stwierdzenie nabycia spadku po Jadwidze Kruczkowskiej

Dodano: 2017-10-04 13:21:18             Zmodyfikowano: 2017-10-04 13:21:18
Rejestr zmian
Strzelce Op. dnia 02.10.2017r.
Sygn. akt I Ns 12/17
 
O G Ł O S Z E N I E
 
Przed Sądem Rejonowym w Strzelcach Opolskich Wydział I Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 12/17 toczy się postępowanie z wniosku Danuty Skurnog o stwierdzenie nabycia spadku po Jadwidze Kruczkowskiej córce Michała i Heleny, zmarłej dnia 4 listopada 2016r. w Porębie, ostatnio zamieszkałym w Strzelcach Opolskich. W skład spadku wchodzi  udział w nieruchomości położonej w Strzelcach Opolskich, objętej księgami wieczystymi Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich OP1S/00072053/9, OP1S/00027456/4. Wzywa się spadkobierców Jadwigi Kruczkowskiej, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili  się w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.