Informacja o odrzuceniu spadku po Krystianie Marek

Dodano: 2017-10-09 07:55:34             Zmodyfikowano: 2017-10-09 08:02:33
Rejestr zmian
Strzelce Op. dnia 06.10.2017r.
Sygn. akt I N 334/17
 
Lidia Pol
Marcin Marek
 
Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich Wydział I Cywilny zawiadamia, że w dniu 01.09.2017r. Dagmara Warlik, Patryk Barton i Tomasz Barton odrzucili spadek po Krystianie Marek, zmarłym dnia 01.01.2017r. w Kromołowie, ostatnio stale zamieszkałym w Kromołowie.
 
Na zarządzenie Sędziego
Starszy sekretarz sądowy
Aleksandra Drzymała
 
 
Niniejsze pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego, na podstawie §19 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwe zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym.