Informacja o odrzuceniu spadku po Sebastianie Zielonka

Dodano: 2017-10-09 08:02:14             Zmodyfikowano: 2017-10-09 08:03:22
Rejestr zmian
Strzelce Op. dnia 06.10.2017r.
Sygn. akt I N 343/17
 
Roksana Zielonka
Patrycja Zielonka
 
 
Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich Wydział I Cywilny zawiadamia, że w dniu 11.09.2017r. Dajana Jabłońska odrzuciła spadek po Sebastianie Zielonka, zmarłym dnia 03.07.2017r. w Hannoverze (Niemcy), ostatnio stale zamieszkałym w Zawadzkiem.
 
Na zarządzenie Sędziego
Starszy sekretarz sądowy
Aleksandra Drzymała
 
 
Niniejsze pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego, na podstawie §19 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwe zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym.