Informacja o odrzuceniu spadku po Irenie Pala

Dodano: 2017-10-12 12:36:46             Zmodyfikowano: 2017-10-12 12:36:46
Rejestr zmian
Strzelce Op. dnia 09.10.2017r.
Sygn. akt I N 192/17
Barbarba Pala
 
Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich I Wydział Cywilny informuje, iż dnia 20 maja 2017 roku w Kancelarii Notarialnej w Krapkowicach, ul. Prudnicka 14, przed notariuszem Iwoną Marią Tylka stawili się Małgorzata Sabat i Dagmara Anna ( 2 im.) Kauczor i złożyły oświadczenie o odrzuceniu spadku po Irenie Pala, zmarłej dnia 01 marca 2017 roku w Opolu.
 
Na zarządzenie Sędziego
Starszy sekretarz sądowy
Iwona Glück
 
 
Niniejsze pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego, na podstawie §19 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwe zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym.