Informacja o odrzuceniu spadku po Wiktorze Lipoku

Dodano: 2017-10-12 12:42:02             Zmodyfikowano: 2017-10-12 12:42:02
Rejestr zmian
Strzelce Op. dnia 09.10.2017r.
Sygn. akt I N 292/17
Bernard Lipok
 
Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich I Wydział Cywilny informuje, iż dnia 13 lipca 2017 roku w Kancelarii Notarialnej w Słupsku, ul. Wojska Polskiego 38/2, przed notariuszem Alicją Żmudzką-Mielnik stawiła się Iwona Grażyna Brandys i złożyły oświadczenie o odrzuceniu spadku po Wiktorze Lipoku, zmarłym dnia 27 maja 2017 roku w Krapkowicach.
 
Na zarządzenie Sędziego
Starszy sekretarz sądowy
Iwona Glück
 
 
Niniejsze pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego, na podstawie §19 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwe zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym.