Informacja o odrzuceniu spadku po Wiktorze Lipoku

Dodano: 2017-10-12 12:48:32             Zmodyfikowano: 2017-10-12 12:48:32
Rejestr zmian
Strzelce Op. dnia 09.10.2017r.
Sygn. akt I N 251/17
 
Bernard Lipok
Julia Lipok
 
Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich I Wydział Cywilny informuje, iż dnia 27 czerwca 2017 roku w Kancelarii Notarialnej w Krapkowicach, ul. Opolska 4, przed notariuszem Barbarą Sotor stawił się Andrzej Arkadiusz Lipok i złożył oświadczenie o odrzuceniu spadku po Wiktorze Lipoku, zmarłym dnia 27 maja 2017 roku w Krapkowicach.
 
Na zarządzenie Sędziego
Starszy sekretarz sądowy
Iwona Glück
 
 
Niniejsze pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego, na podstawie §19 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwe zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym.