Ogłoszenie w sprawie z wniosku Banku Spółdzielczego w Leśnicy z siedzibą w Strzelcach Opolskich o stwierdzenie nabycia spadku po Ryszardzie Gałgańskim

Dodano: 2017-11-06 14:31:01             Zmodyfikowano: 2017-11-06 14:31:01
Rejestr zmian
Strzelce Op. dnia 27.10.2017r.
Sygn. akt I Ns 15/17
 
O G Ł O S Z E N I E
 
Przed Sądem Rejonowym w Strzelcach Opolskich Wydział I Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 15/17 toczy się postępowanie z wniosku Banku Spółdzielczego w Leśnicy z siedzibą w Strzelcach Opolskich o stwierdzenie nabycia spadku po Ryszardzie Gałgańskim zmarłym w dniu 8 grudnia 2015 r. w Strzelcach Opolskich, ostatnio stale zamieszkałym w Strzelcach Opolskich.
Wzywa się spadkobierców Ryszarda Gałgańskiego, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili  się w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Op. i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.