Informacja o odrzuceniu spadku po Ryszardzie Dycfeld

Dodano: 2017-11-06 14:41:24             Zmodyfikowano: 2017-11-06 14:41:24
Rejestr zmian
Strzelce Op. dnia 06.11.2017r.
Sygn. akt I N 404/17
 
Spadkobiercy Ryszarda Dycfeld
 
Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich Wydział I Cywilny zawiadamia, że w dniu 02.10.2017r. Piotr Buchaniec odrzucił spadek po Ryszardzie Dycfeld, zmarłym dnia 23.03.2016r. w Kędzierzynie - Koźlu, ostatnio stale zamieszkałym w Leśnicy.
 
 
Na zarządzenie Sędziego
Starszy sekretarz sądowy
Aleksandra Drzymała
 
Niniejsze pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie § 19 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwie zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym.