Informacja o odrzuceniu spadku po Andrzeju Piekarczyk

Dodano: 2017-11-06 14:48:01             Zmodyfikowano: 2017-11-06 14:48:01
Rejestr zmian
Strzelce Op. dnia 06.11.2017r.
Sygn. akt I N 383/17, I N 384/17
 
Spadkobiercy Ryszarda Dycfeld
 
Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich Wydział I Cywilny zawiadamia, że w dniu 28.09.2017r. Maria Piekarczyk, Marzena Kępka oraz Paweł Ciosek odrzucił spadek po Andrzeju Piekarczyk, zmarłym dnia 11.04.2017r. w Rozmierce, ostatnio stale zamieszkałym w Rozmierce.
 
Na zarządzenie Sędziego
Starszy sekretarz sądowy
Aleksandra Drzymała
 
Niniejsze pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie § 19 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwie zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym.