Ogłoszenie w sprawie z wniosku Banku Spółdzielczego w Leśnicy o stwierdzenie nabycia spadku po Alojzym Gordzieliku

Dodano: 2017-11-20 11:42:28             Zmodyfikowano: 2017-11-20 11:42:28
Rejestr zmian
Strzelce Op. dnia 16.11.2017r.
Sygn. akt I Ns 803/16
O G Ł O S Z E N I E
 
Przed Sądem Rejonowym w Strzelcach Opolskich I Wydział Cywilny toczy się pod sygnaturą akt I Ns 803/16 sprawa z wniosku Banku Spółdzielczego w Leśnicy o stwierdzenie nabycia spadku po Alojzym Gordzieliku synu Piotra i Pauliny, zmarłym dnia 8 czerwca 1994r. w Otmicach, ostatnio stale zamieszkałym w Otmicach. W skład spadku wchodzi udział w nieruchomości, objętej księgą wieczystą Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich OP1S/00027932/5.
Wzywa się wszystkich spadkobierców Alojzego Gordzielika, aby w ciągu 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Op. i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w orzeczeniu o stwierdzenie nabycia spadku.
 
Sędzia Sądu Rejonowego Ewa Filipska-Bazgier