Ogłoszenie w sprawie ustanowienia kuratora procesowego w osobie Waldemara Gumienny

Dodano: 2017-11-23 12:28:52             Zmodyfikowano: 2017-11-23 12:28:52
Rejestr zmian
Dnia 21.11.2017r.
Sygn. akt I Co 719/17
O G Ł O S Z E N I E
 
Na mocy art.144 kpc ustanowiono kuratora procesowego w osobie:
 
Waldemara Gumienny
 
do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich
 
dla nieznanej z miejsca pobytu dłużniczki Anety Chrząszcz
 
sprawy z wniosku Getin Noble Banku S.A. 
przeciwko Anecie Chrząszcz
o ustanowienie kuratora
 
Sygn. akt I Co 719/17
 
Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.