Informacja o odrzuceniu spadku po Jacku Harchut

Dodano: 2017-11-23 12:37:52             Zmodyfikowano: 2017-11-23 12:37:52
Rejestr zmian
Strzelce Op. dnia 23.11.2017r.
Sygn. akt I Ns 332/17
 
Pani Emilia Cyboran
Pan Stanisław Kapustka
 
Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich I Wydział Cywilny informuje, iż dnia  31 sierpnia 2017 roku w Kancelarii Notarialnej w Krapkowicach ul. Prudnickiej 14 przed notariuszem   Iwoną Tylką stawiły się Kazimiera Harchut, Iwona Ulecka, Alicja Ulecka i złożyły oświadczenie o odrzuceniu spadku po Jacku Harchut zmarłym dnia 11.07.2017 roku w Krapkowicach, ostatnio zamieszkałemu w Krapkowicach.
 
Na zarządzenie Sędziego
Protokolant
Weronika Duda
 
 
Pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie § 19 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwie zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym.