Informacja o odrzuceniu spadku po Ginterze Gora

Dodano: 2017-11-27 15:07:09             Zmodyfikowano: 2017-11-27 15:07:09
Rejestr zmian
Strzelce Op. dnia 27.11.2017r.
Sygn. akt I N 413/17
 
Tobias Tomeczek
do rąk Marka Tomeczek
 
Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich Wydział I Cywilny zawiadamia, że w dniu 13.10.2017r. Dorota Błaszkowicz w imieniu swojego syna Łukasza Błaszkowicz oraz swojej wnuczki Sophii Błaszkowicz odrzuciła spadek po Ginterze Gora, zmarłym dnia 14.10.2016r. w Krapkowicach, ostatnio stale zamieszkałym w Gogolinie.
 
 
Na zarządzenie Sędziego
Starszy sekretarz sądowy
Aleksandra Drzymała
 
 
Niniejsze pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie § 19 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwie zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym.