Informacja o odrzuceniu spadku po Kazimierzu Szatkowskim

Dodano: 2018-02-05 14:34:55             Zmodyfikowano: 2018-02-05 14:37:08
Rejestr zmian
Strzelce Op. dnia 02.02.2018r.
Sygn. akt I N 472/17
Łukasz Szatkowski
 
Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich I Wydział Cywilny informuje, iż dnia 22 listopada 2017 roku w Kancelarii Notarialnej w Kędzierzynie - Koźlu, ul. Racławicka 7, przed notariuszem Aleksandrą Felcenloben stawiła się Ewa Kauczor i złożyła oświadczenie o odrzuceniu spadku po Kazimierzu Szatkowskim, zmarłym dnia 09 października 2017 roku w miejscowości Centawa, ostatnio zamieszkałym w Błotnicy Strzeleckiej.
 
Na zarządzenie Sędziego
Starszy sekretarz sądowy
Iwona Glück 
 
Pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie § 19 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwie zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym.