Informacja o odrzuceniu spadku po Ryszardzie Łydka

Dodano: 2017-08-28 15:13:42             Zmodyfikowano: 2017-08-28 15:13:42
Rejestr zmian
Strzelce Op. dnia 24.08.2017r.
Sygn. akt I N 253/17
 
Spadkobiercy Ryszarda Łydka
 
Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich Wydział I Cywilny zawiadamia, że w dniu 04.07.2017r. Andrzej Łydka i Karolina Łydka w imieniu małoletnich dzieci Stanisława Łydka i Tadeusza Łydka odrzucili spadek po Ryszardzie Łydka, zmarłym dnia 24.01.2017r. w Szymiszowie, ostatnio stale zamieszkałym w Szymiszowie.
 
Na zarządzenie Sędziego
Starszy sekretarz sądowy
Aleksandra Drzymała
 
 
Niniejsze pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego, na podstawie §19 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwe zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym.